måndag 12 februari 2018

Rastverksamheten på Backaskolan


Vi som jobbar i rastverksamheten, erbjuder eleverna en bred variation av rörelser, dans och lekar. En allsidig motion, träning av grovmotoriken samt stärka de sociala relationerna eleverna emellan, står i fokus.

Vi bidrar med meningsfull rast samt låter eleverna få chansen att hålla i rastaktiviteten.  

Kristian och Pia
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar