fredag 16 februari 2018

måndag 12 februari 2018

Rastverksamheten på Backaskolan


Vi som jobbar i rastverksamheten, erbjuder eleverna en bred variation av rörelser, dans och lekar. En allsidig motion, träning av grovmotoriken samt stärka de sociala relationerna eleverna emellan, står i fokus.

Vi bidrar med meningsfull rast samt låter eleverna få chansen att hålla i rastaktiviteten.  

Kristian och Pia
 
 
 

måndag 5 februari 2018

Workshops med digitala verktyg

I torsdags fick all pedagogisk personal på Backaskolan prova på olika digitala verktyg i workshops som våra förstelärare arrangerade. Fokus var hur vi skulle kunna använda dem som pedagogiska verktyg.

Vi fick prova på att filma med Green screen. Green screen är när man filmar mot en grön vägg och sen byter ut den gröna bakgrunden mot en bild eller film. Ett exempel på Green screen är t ex meteorologer visar vädret. Förstelärarna har ställt i ordning ett rum på Backaskolan där de målat väggarna gröna. Först filmade vi som vanligt mot det gröna och sen bytte vi ut bakgrunden i appen Green screen by Do Ink (läs om den hos skolappar.nu eller läs mer om Green screen ). I skolan kan man t ex lära sig just om hur man gör i filmer för att få fram olika miljöer, men det är också ett bra verktyg för att t ex låta eleverna berätta om en plats med bilder just därifrån. Man får dessutom tillfälle att prata om upphovsrätt, då man behöver hämta bilder eller kanske filmer från nätet att ha som bakgrund.


Ett annat verktyg vi fick prova var våra Blue Bots. Blue bots är små robotar som man kan träna datalogiskt tänkande med. Robotarna kan röra sig framåt och rotera till höger/vänster. Man programmerar dem med hjälp av knappar på "ryggen". En knapptryckning framåt innebär att den går 15cm. Detta gör att man kan använda rutmönster med just detta mått. Förutom att träna datalogiskt tänkande, så kan man använda robotarna för att träna på andra saker t ex med hjälp av mattor med rutmönster med t ex bokstäverna för att skapa ord eller siffror där man skall man svara på tal genom att gå till rutan med rätt svar. Man kan göra berättelser med hjälp av bilder, träna kartor osv. Det finns mycket man kan göra med robotarna för olika åldrar. Här finns många tips på saker man kan göra.


Kod till förstelärarnas blogg
Kreativ Lärmiljö - Hållbar Framtid
Det tredje verktyg vi fick lära oss mer om var Qr koder. Qr kommer från "Quick Response" och är en streckkod som kan vara kopplat till film, text, bild osv. Man skannar koden med en kamera på mobilen eller ipaden. Ibland behöver man ha en app som är en Qr-läsare. När man skannar koden får man ta del av det som var kopplat till Qr-koden. Exempel i skolan kan vara koder till instruktionsfilmer, frågerunda osv. Koder kan man skapa via en del appar eller sidor på nätet.