måndag 21 november 2016

Lärandematriser och bedömningsmatriser

På SETT syd var vi på seminarium med Johan Alm som berättade vad han kommit fram till angående matriser efter att ha prövat olika sätt i sin undervisning för att nå ökad måluppfyllelse och ökat lärande hos sina elever.
Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgift så att eleverna förstår?
Hur formulerar jag progression så att eleverna själva ser nästa steg?
För att en matris ska fungera för elever och föräldrar behöver den uppfylla tre krav menar Johan Alm;
  • Kunskapskraven ska finnas med
  • Konkretisera vad eleverna ska göra
  • Progressionen ska vara tydlig
Matrisen måste dessutom vara skriven på ett sådant sätt att elever och föräldrar förstår vad den innebär. Som lärare måste du ha klargjort för dig själv hur du vill arbeta med kunskapskraven och hur du tänker att eleverna ska arbeta med arbetsområdet för att eleverna verkligen ska lära sig och inte bara för att du ska kunna göra en bedömning av deras kunskaper.
Johan ställer lite provokativt matriser med perspektiv utifrån BFL ( bedömning för lärande) som han menar har ett bedömningsperspektiv mot något han kallar Lärandematriser med perspektiv för ett lärande hos eleverna.
Det här var något vi tog till oss och vill lära oss mer om för att kunna implementera i vår egen verksamhet.
Linda L och Gunilla M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar