torsdag 2 juni 2016

BFL-arbete

Under året som gått har vi jobbat med BFL tillsammans med lärare ifrån Fäladsgården och ifrån Fäladsskolan. Vi utbytte ideér kring feedback och hur vi ger den. Vi har funderat kring när vi ska ge feedback och hur vi ska ge den. Hur formulerar vi oss när vi ger den till eleverna? Vi har pratat om hur lektionerna ska vara för alla och inte att någon ska känna sig exkluderad. Vi har besökt varandra och det har varit givande att se att vi alla brottas med liknande svårigheter, att hinna se alla och att ge alla någon form av uppmärksamhet. Vi har jobbat med inkludering och hur vi försöker skapa det på bästa sätt. Vad är inkludering och i vilken utsträckning kan vi nå alla?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar