torsdag 14 april 2016

Vad gör unga på nätet? En kväll med Elza Dunkels,

Elza  Det absolut säkraste för unga på nätet, är att allt kommer upp till ytan och att barn/unga har någon vuxen att vända sig till.

Unga människor som använder internet blir ofta tryggare, de vet hur de söker hjälp och förstår hur saker och ting fungerar.

Det viktiga är vad barn gör på nätet, inte hur lång "skärmtid man har" menar Elza Dunkels.

Vad är viktig att vi vuxna pratar med vår barn och unga om när det gäller nätanvändande? De här råden ger  Elza.

Ge dem nödutgångar för att komma ur kniviga situationer. De behöver nödutgångar för  att klara sig när det är obehagligt. Det är viktigt att vuxna pratar med barn om vilka strategier de kan ha. Ibland  kan man behöva ljuga tex. "Nu kom mina föräldrar hem" En vit lögner kan vara användbart för att komma undan något obehagligt.

Våga anmäla, säger Elza. Självklart ska man rapportera kränkningar till  de som organiserar möteplatsen, men också  till vuxna eller vända sig till skolan som kan hjälpa till. Men man bör även anmäla det till polisen.Det är viktigt att vi vuxna prata med barnen om detta.

Ansvarighet menar Elza måste alltid finnas. Man ska tänka att man är ansvarig för olika situationer,  att vi tar ansvar för alla situationer som sker, även de på nätet.

Att använda öppenheten är verkningsfullt. Många ungdomar delar med sig när det kommer kränkningar och får sympati, kärlek tillbaka,

Det är viktigt att vuxna är delaktiga i det som sker och att man har en dialog med sina barn,  så att de vågar prata om vad som sker på nätet

Tack för en givande och intressant kväll.

Nedan förslag för dej som vill veta mer.

Elza 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar