torsdag 14 april 2016

Vad gör unga på nätet? En kväll med Elza Dunkels,

Elza  Det absolut säkraste för unga på nätet, är att allt kommer upp till ytan och att barn/unga har någon vuxen att vända sig till.

Unga människor som använder internet blir ofta tryggare, de vet hur de söker hjälp och förstår hur saker och ting fungerar.

Det viktiga är vad barn gör på nätet, inte hur lång "skärmtid man har" menar Elza Dunkels.

Vad är viktig att vi vuxna pratar med vår barn och unga om när det gäller nätanvändande? De här råden ger  Elza.

Ge dem nödutgångar för att komma ur kniviga situationer. De behöver nödutgångar för  att klara sig när det är obehagligt. Det är viktigt att vuxna pratar med barn om vilka strategier de kan ha. Ibland  kan man behöva ljuga tex. "Nu kom mina föräldrar hem" En vit lögner kan vara användbart för att komma undan något obehagligt.

Våga anmäla, säger Elza. Självklart ska man rapportera kränkningar till  de som organiserar möteplatsen, men också  till vuxna eller vända sig till skolan som kan hjälpa till. Men man bör även anmäla det till polisen.Det är viktigt att vi vuxna prata med barnen om detta.

Ansvarighet menar Elza måste alltid finnas. Man ska tänka att man är ansvarig för olika situationer,  att vi tar ansvar för alla situationer som sker, även de på nätet.

Att använda öppenheten är verkningsfullt. Många ungdomar delar med sig när det kommer kränkningar och får sympati, kärlek tillbaka,

Det är viktigt att vuxna är delaktiga i det som sker och att man har en dialog med sina barn,  så att de vågar prata om vad som sker på nätet

Tack för en givande och intressant kväll.

Nedan förslag för dej som vill veta mer.

Elza 2

fredag 8 april 2016

STPLN

Ämneskonferens i slöjd 5 april 2016


[caption id="attachment_30994" align="alignnone" width="500"]STPLN, Malmö STPLN, Malmö[/caption]

Varje termin träffas slöjdlärare i Lunds kommun för en ämneskonferens. Innehållet på dessa konferenser kan skifta mellan t.ex. föresläsning om bedömning i slöjd, besök av  en designer och workshops av olika slag. Det är alltid uppskattade möten där vi träffar andra  slöjdpedagoger  och får tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Den här terminen förlades ämneskonferensen till STPLN i Malmö.

"STPLN är en unik mötesplats, ett Makers Space och en inkubator för kreativa projekt som befinner sig i gränslandet mellan det kommersiella, det offentliga och det idéburna."

Vad som sker i huset förändras ofta och i takt med att nya människor börjar använda STPLN men just nu hittar du följande verksamheter och projekt:

Fabriken – Sveriges första Maker Space med b.la. 3D-skrivare, laserskärare, en CNC-fräs och verktyg för snickeri och tillverkning av kretskort etc.

Grupptrycket – Vår textila verkstad med symaskiner, en stickmaskin och ett screentryckeri

Hub:n – ett gratis Drop-in kontor med kreativa workshopbord, snabbt wifi, mötesrum och billigt kaffe

Cykelköket – En gratis gör-det-själv-verkstad för att reparera, serva och bygga cyklar samt arrangör av kurser och workshops

Cykelbiblioteket - ett folkbibliotek med cyklar för den som vill cykla i lite fler ärenden. VI har el-cyklar, låd-cyklar och en elassisterad fraktcykel.

ÅterSkapa – ett  centrum för kreativt återbruk, utbildning och design

Multirummet – Ett stort rum med scen, sittmöjligheter för ca 150 personer, mobila workshopdiskar, ljud- och ljusrigg och mörkläggningsmöjligheter.

Möjlighet att producera projekt hos oss – STPLN kan användas av fristående producenter, arrangörer, konstnärer och andra människor med kreativa idéer som saknar lokaler och/eller verktyg. Projekten kan vara av större eller mindre karaktär

Kreatech – Fabriken fast för barn. Workshops och kurser där du bland annat får lära dig att bygga, slöjda, programmera och löda. Projektet innefattar också ett omfattande utbildningsprogram för skolor som vi kör tillsammans med Arduino verkstad

 Verksamheten på STPLN drivs fristående på uppdrag av Malmö stad

Källa:http://stpln.se/stpln/stpln-ar/

STPLN är en fantastisk och kreativ oas med andra ord.

Vi slöjdlärare fick en kort presentation av verksamhet och lokaler för att sedan dela upp oss i grupper och delta i workshops. De workshops som erbjöds var Screentryck i Grupptrycks lokaler, 3d-scanning, gjutning och etsning i Fabriken.

STPLN.jpgmindre

Vi introducerades i screentrycksteknik och fick göra ett tvåfärgstryck på laserskurna tyg som kan sys till kassar. Den enkla men väl utrustade textilverkstaden imponerade och efter introduktionen har vi nu tillgång till lokalen och material varje torsdag kväll för fortsatt utforskande.

STPLN1.jpgmindre

I fabriken scannades med 3D-kamera. Bilden bearbetades sedan i ett 3D-program och skrevs ut i 3D-skrivare. Några provade också att arbeta med gravering/etsning av metallskyltar

mindre

3D-figurerna användes till att gjuta formar i silikon eller alginat. Dessa formar kan t.ex användas till att gjuta chokladfigurer, i det här fallet ett porträtt i choklad!

STPLN är en plats som manar till idéer, aktivitet och idéers förverkligande. Vi rekommenderar varmt ett besök.

 

Skolverket skriver så här om skolämnet slöjd:

"Skolämnet slöjds främsta värde ligger inte i dess omedelbara nytta – även om till­fredsställelsen i att kunna skapa, framställa och uttrycka sig med föremål inte ska underskattas. Det är inte heller görandet i sig som är det centrala. Inte ens material­kännedom och vana vid att hantera enkla redskap och verktyg är tillräckligt för att motivera slöjdens plats på schemat. Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig utveckling och utvecklingen av förmågor som alla människor har användning av."

I nu gällande läroplan innefattar slöjdämnet fyra kunskapsområden: Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker; Slöjdens arbetsprocesser; Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer samt Slöjden i samhället.

Skolverkets utvärdering av slöjdämnet 2015 säger: "Eleverna formger och konstruerar i slöjden, och de utnyttjar – och utvecklar – egna referensramar för estetik, design och formspråk. I slöjdarbete lär sig eleverna utifrån erfarenheter av material och olika redskaps egenskaper och möjligheter. Detta processorienterade arbetssätt som kännetecknar slöjdundervisningen hänger nära samman med det som innefattas i entreprenöriell kompetens: initiativförmåga, problemlösning, kreativitet, att våga prova, överväga risker och se möjligheter."

Den entreprenöriella kompetensen och förmågan att formge bör ses som nyckelkompetenser för livslångt lärande. Kopplingar finns till många områden och yrken. Oavsett om man ska arbeta med programmering, vill initiera sociala projekt, ska försörja sig som hantverkare eller vill bidra i omställningen till ett hållbart samhälle, så är dessa egenskaper och förmågor viktiga.


Vad är makerkultur?


Makerkulturen är precis vad det låter som, en kultur där skapandet står i fokus. Skapandet tar avstamp i slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, samtidigt som den anammar modern teknologi som tidigare bara var tillgänglig för industrin. Exempel på detta är 3D-skrivare, laserskärare, CNC-fräsar och liknande. De senaste årens utveckling har gjort sådana teknologier väldigt mycket mer lättillgängliga, vilket har skapat ett tomrum som fylls utav just makerkulturen.

Självklart handlar det inte bara om högteknologi, det är ju skapandet som står i fokus. Dock finns det redan massor med befintliga institutioner för de flesta andra skapandeformerna, vilket är anledningen till att så kallade makerspaces vuxit fram. Ett makerspace (eller hackerspace, kärt barn har många namn) är en fysisk plats där människor träffas för att lära sig, dela med sig och jobba ihop eller enskilt på sina projekt. Ofta finns det gemensam utrustning i form utav verktyg och maskiner, och det kan också arrangeras workshops och kurser.

Källa:http://www.gbgmake.se/vad-ar-makerkultur