torsdag 12 november 2015

Skolkonferens med Reggio Emiliainstitutet och projektavslut i det nationella Reggio Emilia-nätverket

Under en skolkonferens med temat ”Delaktigt lärande” fick vi ta del av fyra olika berättelser från lika många skolor. Berättelserna visade delaktigt lärande ur olika vinklingar och olika åldrar både inomhus och utomhus, åldersintegrerat och åldershomogent.

Fyra inspirerande berättelser där vi deltagare också var delaktiga genom att vi gjorde gruppvisa reflektioner av varje skolas presentation som de sedan fick ta del av. Det utvidgade lärarkolleget gav skolorna feedback som förhoppningsvis för deras arbete vidare. Ett mycket inspirerande sätt att arbeta som vi kanske kan använda mer av på Backaskolan.

Berättelserna med efterföljande reflektioner gav oss, som fick förmånen att delta, ytterligare inspiration till hur vi kan arbeta med att göra eleverna till ägare av deras egna lärande på hemmaplan.

Vi har även träffats i det nationella nätverket för att avsluta projektet ”Design för delaktigt lärande”. Vi knöt ihop säcken och utvärderade.

Under tiden projektet pågått på Backaskolan har projektet knutits ihop med det pågående BFL-arbetet på skolan, där projektet stått för ett övergripande tankesätt i mötet med eleverna och BFL-arbetet stått för teori och metod.

Lina och Gunilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar