fredag 17 april 2015

SETT dag tre

Dagens top 5:

1. Pedagogen behöver inte kunna allt om digitala verktyg: lär och upptäck tillsammans med eleverna!

2. Lära sig att lära

3. Använd digitala läromedel för att nå andra mål i klassrummet.

4. Läraren är inte längre kunskapsauktoritet med internet i klassrummet. Hur ska den nya lärarrollen vara?

5. Lära barnen att vara producenter och inte enbart konsumenter av internet.

/Esperanza, Linda B, Karin och Lina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar