fredag 17 april 2015

SETT dag tre

Dagens top 5:

1. Pedagogen behöver inte kunna allt om digitala verktyg: lär och upptäck tillsammans med eleverna!

2. Lära sig att lära

3. Använd digitala läromedel för att nå andra mål i klassrummet.

4. Läraren är inte längre kunskapsauktoritet med internet i klassrummet. Hur ska den nya lärarrollen vara?

5. Lära barnen att vara producenter och inte enbart konsumenter av internet.

/Esperanza, Linda B, Karin och Lina

torsdag 16 april 2015

SETT dag 2

Dagens top fem:

1. Fröken Flipp och hennes flippade klassrum (mittflippadeklassrum.wordpress.com)

2. Wikimini - ett verktyg att hitta mottagare långt bortom klassrummet

3. Framgångsfaktorer i ett modernt klassrum: Läroplanen, barnens intressen och nätvanor

4. School4you - en digital skolplattform som hjälper elever och lärare från olika delar av världen att inspirera varandra i gemensamma skolprojekt.

5. Ord, bild och publik - att hitta balansen mellan den digitala tekniken och den traditionella och analoga uttrycksformen.

"Ta ut svängarna. Våga testa nytt" Morgan Andersson

/Lina, Linda B, Esperanza och Karin

tisdag 14 april 2015

SETT 2015

SETT står för Scandinavian Educational Technology Transformation och är en mässa för och med pedagoger från hela Sverige där syftet är att inspireras och ta del av det senaste inom det moderna och innovativa lärandet!

Dagens top fem:

1. Tänk-bar, att komma i en bättre tankeform.

2. Kollegialt lärande över gränserna.

3. Grej of the day: allmänbildning genom dagliga microlektioner på max 8 min.

4. Playalong.se : flippade klassrum på nätet.

5. Insikten om hur långt Backaskolan kommit i bl.a. i vårt arbete med ASL.

Vi ser fram emot en spännande morgondag.

/Esperanza, Karin, Linda B. och Lina

image