torsdag 19 mars 2015

Nationell Reggio Emilia-nätverksträff i Stockholm

imageIdag har vi haft spännande och intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten i nätverket kring temat "design för delaktigt lärande".

/Gunilla, Lina och Eva

måndag 9 mars 2015

Ettornas reflektioner

Vi har haft en spännande, intressant och givande utvecklingsdag!

Storföreläsning Anders Jönsson: Vad är BFL? Ett förhållningssätt där tekniker och aktiviteter ingår och ger en helhet och där såväl pedagoger som elever är aktiva och delaktiga.

Återkoppling är viktig och nödvändig MEN hur ger vi som pedagoger återkoppling som ger mer arbete för den som får än den som ger.

Hur mycket har vår undervisning egentligen förändrats under arbetet med BFL?

Vi efterlyser mer tid för reflektion kring var vi är och hur vi tar nästa steg i vår dagliga undervisning. BFL-träffarna behöver anknytas mer till vår dagliga verksamhet!

utvecklingsdag BFL

Några tankar från dagen är att: vi måste modella ännu mer för våra elever.
Ställa rätt frågor till eleverna. Ibland komma med ett påstående istället för en fråga. Boktips! Bedömning för lärande i årskurs F-5 från Liber. Bra tips på att ställa öppna frågor. App-tips! Traffic Light feedback. Leklådor på fritids. /Åk 2

En dag på Arenan

Idag har vi lyssnat på Anders Jönsson som vred och vände på begreppet BFL-bedömning för lärande. Vad visar forskningen?

Vi har även besökt små föreläsningar och workshop där kollegor från Lunds kommun delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper i hur den formativa bedömningen kan användas i undervisningen. Arbetslagen gick på olika föreläsningar och workshops så nu har vi en massa nya idéer och inspiration att ta med oss till klassrummen! Vi har även blivit nyfikna på att lära oss mer om kooperativt lärande!

/pedagogerna i förskoleklass

Framtid på Norra Fäladen

Under fredagen samlades alla pedagoger från Norra Fäladens skolor: Ladugårdsmarken, Svenshög och Backaskolan. Vi fick lyssna på vår gemensamma skolvision, delade med oss av våra kunskaper åt varandra via workshops, pratade i nätverk och lyssnade på Troed Troedsson. Positivt att se hur mycket kunskap vi pedagoger kan dela med oss av till varandra på rektorsområdet och att vi ser till att ha en gemensam framtidssyn!

/pedagogerna i förskoleklass