torsdag 12 november 2015

Skolkonferens med Reggio Emiliainstitutet och projektavslut i det nationella Reggio Emilia-nätverket

Under en skolkonferens med temat ”Delaktigt lärande” fick vi ta del av fyra olika berättelser från lika många skolor. Berättelserna visade delaktigt lärande ur olika vinklingar och olika åldrar både inomhus och utomhus, åldersintegrerat och åldershomogent.

Fyra inspirerande berättelser där vi deltagare också var delaktiga genom att vi gjorde gruppvisa reflektioner av varje skolas presentation som de sedan fick ta del av. Det utvidgade lärarkolleget gav skolorna feedback som förhoppningsvis för deras arbete vidare. Ett mycket inspirerande sätt att arbeta som vi kanske kan använda mer av på Backaskolan.

Berättelserna med efterföljande reflektioner gav oss, som fick förmånen att delta, ytterligare inspiration till hur vi kan arbeta med att göra eleverna till ägare av deras egna lärande på hemmaplan.

Vi har även träffats i det nationella nätverket för att avsluta projektet ”Design för delaktigt lärande”. Vi knöt ihop säcken och utvärderade.

Under tiden projektet pågått på Backaskolan har projektet knutits ihop med det pågående BFL-arbetet på skolan, där projektet stått för ett övergripande tankesätt i mötet med eleverna och BFL-arbetet stått för teori och metod.

Lina och Gunilla

fredag 6 november 2015

Layoutkurs med Karin Gandini

svedala kyrka

Bilden visar Svedalas vackra kyrka. Kursen var på Kyrkskolan.

Hur visar vi vad vi arbetar med i klassen och hur uttrycker eleverna sina kunskaper inom ett arbetsområde? Hur kan vi göra lättöverskådliga och tilltalande planscher?

Ett gemensamt tänk på skolan  hur våra dokumentationer ska se ut med logga, typsnitt och storlek.

Dessa och andra frågor om hur vi kan synliggöra skolans vision fick vi arbeta praktiskt med under en dags workshop med Karin Gandini från Reggio Emiliainstitutet.

Vi fick ta del av några tumregler som att; inte ha för många bilder, tilltalande layout, låta tomrummet tala, enhetligt typsnitt samt inte för mycket information på en och samma plansch.

Vi tar till oss dessa tips och försöker praktisera dem efter bästa förmåga.

Blir det någon skillnad?

Från  Gunilla, Leila, Karin , Sanna, Maria, Agneta och Åse.

 

 

tisdag 6 oktober 2015

Rethinking Nordic Education in Math

[caption id="attachment_30959" align="alignnone" width="359"]IMG_1844 Konferens på Island 24-27 september[/caption]

Den här gången bar det av till Island! Vi hade tre intensiva dagar med fokus på rysk matematik i vårt projekt NEM - Rethinking Nordic Education in Math.

The 2015 NEMath gathering and course was held in Reykjavik with almost 30 participants. The meetings were held at Breiðargerðiskóli and the new college in Mosfellsbær.

There were many things on the agenda, and much learned. Silje Linn Bakke did a great job demonstrating practical lessons using developmental learning. We from Lund talked about formative assesment and showed how video recording in the class room can, among other things, benefit the pupils’ self assessment. The schools in Denmark showed how physical games help pupils internalise math concepts.

Materialet, Zankov´s system, finns nu översatt i sin helhet för år 1 och 2 på norska och isländska. Vi väntar fortfarande på översättningen till svenska!

Lena Cronqvist o Katarina Norrgård

 

 

onsdag 16 september 2015

Backadagen 2015!

Tisdagen den 15 september gick årets Backadag av stapeln. Som alltid blev det en härlig eftermiddag med mycket aktiviteter och trevliga människor.

Här kan du se ett bildspel från Backadagen: 

onsdag 6 maj 2015

Vi programmerar!

På Backaskolan har vi startat programmering med en grupp intresserade tvåor. Det började med att de var på Vattenhallen (Lunds tekniska högskola) och där fick prova på att programmera med Kojo. Det var flera elever som sen sa att de gärna ville fortsätta med detta på skolan. Då bestämde Maryam (fritidspedagog hos dessa tvåor) och jag, Ami (IKT-pedagog på skolan), att vi skulle lära oss Kojo. I samma veva såg vi att LTH och Vattenhallen annonserade om att de skulle ha en kurs för pedagoger om Kojo i skolan – och vi nappade så klart på detta.

Nu har vi haft några pass under fritidstid - helt frivilligt för de barn som är intresserade och det är det flera som är. Vilken iver, vilket intresse och vilken underbar vetgirighet de som kommer visar! Det fullkomligt glöder i klassrummet av både varma datorer och engagerade elever (samt pedagoger).

Klicka här för att läsa mer om programmering tillsammans med barn på Vattenhallen.
Klicka här för att läsa mer om Kojo och ladda ner programmet.

Så här kan det se ut när en elev visar upp vad man gjort i Kojo för sina medprogrammerare.

kojo2

fredag 17 april 2015

SETT dag tre

Dagens top 5:

1. Pedagogen behöver inte kunna allt om digitala verktyg: lär och upptäck tillsammans med eleverna!

2. Lära sig att lära

3. Använd digitala läromedel för att nå andra mål i klassrummet.

4. Läraren är inte längre kunskapsauktoritet med internet i klassrummet. Hur ska den nya lärarrollen vara?

5. Lära barnen att vara producenter och inte enbart konsumenter av internet.

/Esperanza, Linda B, Karin och Lina

torsdag 16 april 2015

SETT dag 2

Dagens top fem:

1. Fröken Flipp och hennes flippade klassrum (mittflippadeklassrum.wordpress.com)

2. Wikimini - ett verktyg att hitta mottagare långt bortom klassrummet

3. Framgångsfaktorer i ett modernt klassrum: Läroplanen, barnens intressen och nätvanor

4. School4you - en digital skolplattform som hjälper elever och lärare från olika delar av världen att inspirera varandra i gemensamma skolprojekt.

5. Ord, bild och publik - att hitta balansen mellan den digitala tekniken och den traditionella och analoga uttrycksformen.

"Ta ut svängarna. Våga testa nytt" Morgan Andersson

/Lina, Linda B, Esperanza och Karin

tisdag 14 april 2015

SETT 2015

SETT står för Scandinavian Educational Technology Transformation och är en mässa för och med pedagoger från hela Sverige där syftet är att inspireras och ta del av det senaste inom det moderna och innovativa lärandet!

Dagens top fem:

1. Tänk-bar, att komma i en bättre tankeform.

2. Kollegialt lärande över gränserna.

3. Grej of the day: allmänbildning genom dagliga microlektioner på max 8 min.

4. Playalong.se : flippade klassrum på nätet.

5. Insikten om hur långt Backaskolan kommit i bl.a. i vårt arbete med ASL.

Vi ser fram emot en spännande morgondag.

/Esperanza, Karin, Linda B. och Lina

image

torsdag 19 mars 2015

Nationell Reggio Emilia-nätverksträff i Stockholm

imageIdag har vi haft spännande och intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten i nätverket kring temat "design för delaktigt lärande".

/Gunilla, Lina och Eva

måndag 9 mars 2015

Ettornas reflektioner

Vi har haft en spännande, intressant och givande utvecklingsdag!

Storföreläsning Anders Jönsson: Vad är BFL? Ett förhållningssätt där tekniker och aktiviteter ingår och ger en helhet och där såväl pedagoger som elever är aktiva och delaktiga.

Återkoppling är viktig och nödvändig MEN hur ger vi som pedagoger återkoppling som ger mer arbete för den som får än den som ger.

Hur mycket har vår undervisning egentligen förändrats under arbetet med BFL?

Vi efterlyser mer tid för reflektion kring var vi är och hur vi tar nästa steg i vår dagliga undervisning. BFL-träffarna behöver anknytas mer till vår dagliga verksamhet!

utvecklingsdag BFL

Några tankar från dagen är att: vi måste modella ännu mer för våra elever.
Ställa rätt frågor till eleverna. Ibland komma med ett påstående istället för en fråga. Boktips! Bedömning för lärande i årskurs F-5 från Liber. Bra tips på att ställa öppna frågor. App-tips! Traffic Light feedback. Leklådor på fritids. /Åk 2

En dag på Arenan

Idag har vi lyssnat på Anders Jönsson som vred och vände på begreppet BFL-bedömning för lärande. Vad visar forskningen?

Vi har även besökt små föreläsningar och workshop där kollegor från Lunds kommun delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper i hur den formativa bedömningen kan användas i undervisningen. Arbetslagen gick på olika föreläsningar och workshops så nu har vi en massa nya idéer och inspiration att ta med oss till klassrummen! Vi har även blivit nyfikna på att lära oss mer om kooperativt lärande!

/pedagogerna i förskoleklass

Framtid på Norra Fäladen

Under fredagen samlades alla pedagoger från Norra Fäladens skolor: Ladugårdsmarken, Svenshög och Backaskolan. Vi fick lyssna på vår gemensamma skolvision, delade med oss av våra kunskaper åt varandra via workshops, pratade i nätverk och lyssnade på Troed Troedsson. Positivt att se hur mycket kunskap vi pedagoger kan dela med oss av till varandra på rektorsområdet och att vi ser till att ha en gemensam framtidssyn!

/pedagogerna i förskoleklass