tisdag 18 november 2014

Fritidshemsutveckling när den är som bäst!

Wow!
I dag har Backaskolans alla fritidspedagoger varit med och rullat igång den stora bollen fritidshemsutveckling i Bsf Lunds stad! Tillsammans med 350 andra fritidspedagoger, rektorer, skoldirektörer, utvecklingsledare och en och annan politiker har vi fyllt Stadshallen för att lyssna till Birgit Andersson från Umeå universitet. Hon delade med sig av sin avhandling "Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer". Ett högaktuellt ämne för oss som står med de nya allmänna råden om fritidshem från Skolverket i den ena handen och våra elever i den andra.
Birgits slutsatser innehåller, precis som omslaget på avhandlingen både sol och kyla. En bild som stämmer väl överens med skolinspektionens rapport och vad vi själva identifierar i verksamheten. Som utmaningar nämner hon bl.a. att;
* Fritidshemmet ofta drar det kortaste strået i fördelningen av tid och andra resurser.
* Fritidshemmets ena uppgift, att komplettera skolan, har framför allt tolkats som att fritidspedagogerna själva ska komplettera skolan under skoldagen.
* Det finns överlag ett uppdämt behov att tydliggöra fritidshemmet och försvara särdragen i yrket.

Som solen ser jag att det här är frågor som vi aktivt arbetar med på Backaskolan och att vi varje dag ser resultatet av vårt arbete i form av härliga ungar som vill, vågar och kan! Vi har en stor styrka i att vi är en skola och ett fritidshem med mycket personal. Den kollegiala basen är stark och tillsammans har vi en enorm kompetens och erfarenhet. Lägger vi till våra systerfritidshem på Norra Fäladen; Svenshög och Ladugårdsmarken, vågar jag påstå att vi kan nå oanade höjder. Om en vecka träffas vi tillsammans för att nätverka, fritidspedagoger och rektorer. Då ska vi grotta ner oss ordentligt i dagens föreläsning för att i "spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer" hitta nya utvecklande vägar till morgondagens fritidshem. Jag längtar redan!

IMG_2179-0.JPG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar