måndag 27 oktober 2014

Delaktighet är när kreativitet och tankar möts

Vi har precis lyssnat till Anna Törnqvist föreläsning "Väggarnas koreografi". Den handlar om skolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv.
Hur optimerar vi vår lokalanvändning ur det perspektivet? Det är en fråga som vi diskuterar ofta på Backaskolan. Hon menar att den största "yttjuven" är revir. Vi har skapat olika ateljéer för musik, drama, skapande och matematik. Hur kan vi utveckla det arbetet för att kunna ge våra elever ett så brett utbud som möjligt?
Anna har utmanat oss med många frågeställningar och påståenden. Behöver vi klassrum?
Efter en god lunch var vi redo för att lyssna till pedagoger från Fria Emilia i Boden. De har delat med sig om tankar och erfarenheter från sitt arbete med elevers delaktighet. Under två års tid har de processat begrepp och reflekterat tillsammans i sina lärlag. En lärdom som de delar med sig av är att alltid börja med elevernas samlade erfarenhetsvärldar i syfte att den gemensamma proximala utvecklingszonen är större än den individuella.

tisdag 14 oktober 2014

Förskoleklassen i fokus!

imageFörskollärarna på skolan är på konferens i Kristianstad där uppdraget i förskoleklass sätts i fokus. Vi har fått lyssna till bl.a. Helena Ackesjö som varit med och skrivit boken "Förskoleklassens didaktik". Hon belyser bl.a. Vilka möjligheter finns i förskoleklass? Vilka svårigheter finns? Vad är förskoleklasserna uppdrag? Hur kan vi vidareutveckla vår redan idag väl fungerande verksamhet?

Senare idag dag ska vi få lyssna till Belitta Torén som berättar om det nya stödmaterialet för förskoleklassen.