fredag 15 augusti 2014

Känns detta igen:-)

imageimage

Kort om Zankovs undervisningssystem

Zankovs undervisningssystem är resultatet av ett tvärfackligt (fysiologi, psykologi och pedagogik) studium av förhållande mellan inlärning och utveckling hos barn.

För första gången förs resultaten av experimentella, psykologiska och pedagogiska undersökningar fram till utvecklingen av ett pedagogiskt system som i sin helhet kan realiseras i praktiken.

Vetenskapliga resultat: Utvecklingen ska ses som ett komplicerat samspel mellan yttre och inre faktorer. Detta kräver en  speciell typ av undervisning där man lägger vikt vid såväl undervisningens struktur, innehåll, principer, metoder osv. som lägga vikt vid barnets inre värden - individuella och åldersmässiga egenheter, behov, intressen samt erfarenheter.

Målet för undervisningen är barnets optimala, generella utveckling.

Zankovs didaktiska principer:

1. Undervisning på en hög nivå

2. Ledande roll av teoretiska kunskaper

3. Snabb genomgång av stoffet

4. Barnets medvetande om sin egen inlärningsprocess

5. Systematisk och målinriktad utveckling av varje enskilt barn i klassrummet

Undervisningssystemet kännetecknas av allsidighet, progression, utmaning och variation.

torsdag 14 augusti 2014

Deltagande skolor i NEM (Rethinking Nordic Education in Math)

imageFanney presenterar våra skolor!

imageVår norska "guru"; Gerd Inger Moe!


"Matematik är ibland svårt men det måste det vara, annars betyder det att jag redan kan det!"


Vi har haft en dag av mängder av nya upplevelser, intryck och möten. Det som slår oss i vårt första möte med Zankovs system är hur mycket vi känner igen oss i upplägg, grundtankar, förhållningssätt och metoder. Ryssen Zankov var lärljunge och senare kollega till allas vår Vygotskij och det vi har upplevt idag går hand i hand med såväl vår läroplan som vårt arbete med BFL. Vi på Backaskolan kan vara stolta över hur väl vi redan nu står oss i relation till våra nordiska grannländer, Norge, Danmark och Island.


imageHär är ett exempel från en av de första sidorna i boken 1A (med lite lösningshjälp).

Äntligen här!

På plats för att närma oss projektet NEM - Nordic Education in Math i Stavanger. Vi möttes av en ovanligt färgstark flygplats och en ovanligt stor båt i centrala Stavanger! Nu hoppas vi på ett par ovanligt spännande dagar som mynnar ut i ett intressant arbete kring matematik

.image image