onsdag 28 maj 2014

Read me 2014-05-26

readme

Konferensen lyfte på djupet vår tids viktigaste samhälls- och demokratifråga:läsningen.

Författaren Martin Widmark som har startat "läsande klass" sa bland annat "Barn som läser blir tolerantare." Läsförståelsen bland svenska elever har sjunkit dramatiskt på senare tid. Besöken på biblioteken minskar med 600 000 varje år.

Vi som besökte gårdagenes konferens fick många aspekter på varför läsningen och läsförståelsen har sjunkit. Pisa resultaten talar sitt tydliga språk och vi som arbetar inom skolan har all anledning att fundera över vad som gör att läsförståelsen får dessa resultat.Vad kan vi göra och hur ser det ut på Backaskolan? Vad främjar hög läskunnighet och stor läsförståelse?

Vad som lyftes på konfernesen var; skolbibliotekens betydelse, tidig screening för att se vilket stöd barnen behöver, tidiga specialpedagogiska insatser, en inlkuderande skola där alla är med, användande av flera sätt att lära sig på och digitala verktyg, samt skickliga lärare.Det talades också om vuxna förebilder och projektet "Pappor läser" på Norra Fäladens bibliotek presenterades.

Positivt är att mycket av som nämdes finns på Backaskolan. Vi kan och ska lära från olika forskningsesultat, men mycket fungerar väldigt bra på skolan. Vi har ett fantastiskt skolbibibliotek, vi har specialpedagoger, så att vi kan göra tidiga insatser, vi arbetar med digitala verktyg, vi har skickliga pedagoger och vi har höga resultat på nationella prov. Sist men väldigt viktigt, barnen har en positv attityd till skolan och vill lära sig mycket.

Eva Rading

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar