tisdag 20 maj 2014

Mosaik av teckningar

I dag får vi besöka utställningen "Mosaik av teckningar, ord och material" efter att vi lyssnat på pedagogerna som berättar om barnens forskning i projektet. Något som slår mig är hur noga de poängterar vikten av förberedelse hos pedagogerna innan man startar upp ett projekt tillsammans med barnen. En del av förberedelsen består av att ställa hypoteser och välja nyckelbegrepp. Utan en noggrann förberedelse blir vi bara betraktare och kan inte utmana barnen att komma vidare. Pedagogens roll är att hjälpa till att lyfta upp barnens frågor och sedan tolka det som sker. Man behöver också använda sig av olika uttryck för att vara tydlig.
Pedagogerna ska vara förberedda, lyhörda, observera och dokumentera utifrån ett gemensamt fokus som vi kommit överens om.
Det vi får höra och se i dag stämmer väldigt väl med vårt arbete med bedömning för lärande.

20140520-115451.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar