onsdag 7 maj 2014

Kaffepaus och reflektion20140507-132014.jpg
Nu har vi tagit del av två föreläsningar om lärplattor i undervisningen och summerar våra intryck. Precis som med allt annat är teknik i förskola och skola ett förhållningssätt. Det är pedagogen som avgör om en app är pedagogisk eller inte, det beror på hur pedagogen och eleverna använder dem. Det finns alltså inga självklara pedagogiska eller opedagogiska appar. Det handlar om att utnyttja och använda tekniken och andra redskap så att de främjar elevens inlärning på bästa sätt. Lärplattorna har öppnat nya möjligheter och underlättat för alla elever i synnerhet för elever med särskilda rättigheter. Det handlar om att alla ska känna sig inkluderade och få möjlighet att berätta sin historia och dela med sig av sitt budskap.
Vi har sett att Ipaden har många funktioner i sig som: kamera, skrivverktyg, videokamera, musikinstrument, mikrofon och mycket mer därtill. Vi börjar förstå vilka möjligheter en IPad ger elever och pedagoger.
Hälsningar Gunilla, Tina och Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar