onsdag 21 maj 2014

Besök på Alice Infant-Toddler Center

Under eftermiddagen har vi besökt förskolan Alice där det går barn från 3 månader till 3 år. Vi har fått se en förskola som har ett fantastiskt genomtänkt upplägg i hur man organiserar sina lokaler och sitt arbete.

image3

Det var flera saker som vi lade märke till och tog till oss. En av dessa saker var deras snigelprojekt. Det var när barnen upptäckt ett tomt snäckskal på gården som projektet fick sin början. De började med att göra i ordning ett terrarium åt vinbärssnäckorna. Sedan fick barnen lära känna dem genom att titta på dem, mata dem, rita av dem, göra snäckor i lera, studera dem i mikroskop och ta digitala foton. Ett arbetssätt som de använder mycket inom Reggio Emiliapedagogiken är att projicera bilder som visar olika miljöer för barnen. I snigelprojektet gjorde de så att de projicerade upp vinbärssnäckor på väggen så att barnen kunde studera och interagera med dem.

Vi fick inte träffa några barn men fick ta del av dokumentation i form av bilder och filmer där vi kunde se barnen in action. Det som slog oss var att barnen fick så mycket egen tid att ostört upptäcka de olika miljöerna och materialen på förskolan. Pedagogerna fanns där som ett stöd och för att uppmuntra och utmana.

En annan sak vi gillade var att pedagogerna gjorde en stor del av planeringen, dokumentationen och reflektionen av arbetet i barngruppen tillsammans. Det märktes att detta var grunden i deras utvecklingsarbete.

Med andra ord ett mycket givande studiebesök.
/Inger och Sanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar