onsdag 28 maj 2014

Read me 2014-05-26

readme

Konferensen lyfte på djupet vår tids viktigaste samhälls- och demokratifråga:läsningen.

Författaren Martin Widmark som har startat "läsande klass" sa bland annat "Barn som läser blir tolerantare." Läsförståelsen bland svenska elever har sjunkit dramatiskt på senare tid. Besöken på biblioteken minskar med 600 000 varje år.

Vi som besökte gårdagenes konferens fick många aspekter på varför läsningen och läsförståelsen har sjunkit. Pisa resultaten talar sitt tydliga språk och vi som arbetar inom skolan har all anledning att fundera över vad som gör att läsförståelsen får dessa resultat.Vad kan vi göra och hur ser det ut på Backaskolan? Vad främjar hög läskunnighet och stor läsförståelse?

Vad som lyftes på konfernesen var; skolbibliotekens betydelse, tidig screening för att se vilket stöd barnen behöver, tidiga specialpedagogiska insatser, en inlkuderande skola där alla är med, användande av flera sätt att lära sig på och digitala verktyg, samt skickliga lärare.Det talades också om vuxna förebilder och projektet "Pappor läser" på Norra Fäladens bibliotek presenterades.

Positivt är att mycket av som nämdes finns på Backaskolan. Vi kan och ska lära från olika forskningsesultat, men mycket fungerar väldigt bra på skolan. Vi har ett fantastiskt skolbibibliotek, vi har specialpedagoger, så att vi kan göra tidiga insatser, vi arbetar med digitala verktyg, vi har skickliga pedagoger och vi har höga resultat på nationella prov. Sist men väldigt viktigt, barnen har en positv attityd till skolan och vill lära sig mycket.

Eva Rading

onsdag 21 maj 2014

Besök på Alice Infant-Toddler Center

Under eftermiddagen har vi besökt förskolan Alice där det går barn från 3 månader till 3 år. Vi har fått se en förskola som har ett fantastiskt genomtänkt upplägg i hur man organiserar sina lokaler och sitt arbete.

image3

Det var flera saker som vi lade märke till och tog till oss. En av dessa saker var deras snigelprojekt. Det var när barnen upptäckt ett tomt snäckskal på gården som projektet fick sin början. De började med att göra i ordning ett terrarium åt vinbärssnäckorna. Sedan fick barnen lära känna dem genom att titta på dem, mata dem, rita av dem, göra snäckor i lera, studera dem i mikroskop och ta digitala foton. Ett arbetssätt som de använder mycket inom Reggio Emiliapedagogiken är att projicera bilder som visar olika miljöer för barnen. I snigelprojektet gjorde de så att de projicerade upp vinbärssnäckor på väggen så att barnen kunde studera och interagera med dem.

Vi fick inte träffa några barn men fick ta del av dokumentation i form av bilder och filmer där vi kunde se barnen in action. Det som slog oss var att barnen fick så mycket egen tid att ostört upptäcka de olika miljöerna och materialen på förskolan. Pedagogerna fanns där som ett stöd och för att uppmuntra och utmana.

En annan sak vi gillade var att pedagogerna gjorde en stor del av planeringen, dokumentationen och reflektionen av arbetet i barngruppen tillsammans. Det märktes att detta var grunden i deras utvecklingsarbete.

Med andra ord ett mycket givande studiebesök.
/Inger och Sanna

tisdag 20 maj 2014

Mosaik av teckningar

I dag får vi besöka utställningen "Mosaik av teckningar, ord och material" efter att vi lyssnat på pedagogerna som berättar om barnens forskning i projektet. Något som slår mig är hur noga de poängterar vikten av förberedelse hos pedagogerna innan man startar upp ett projekt tillsammans med barnen. En del av förberedelsen består av att ställa hypoteser och välja nyckelbegrepp. Utan en noggrann förberedelse blir vi bara betraktare och kan inte utmana barnen att komma vidare. Pedagogens roll är att hjälpa till att lyfta upp barnens frågor och sedan tolka det som sker. Man behöver också använda sig av olika uttryck för att vara tydlig.
Pedagogerna ska vara förberedda, lyhörda, observera och dokumentera utifrån ett gemensamt fokus som vi kommit överens om.
Det vi får höra och se i dag stämmer väldigt väl med vårt arbete med bedömning för lärande.

20140520-115451.jpg

måndag 19 maj 2014

När vi pratar om barn pratar vi om mänsklighet

20140519-113452.jpg

Vi har precis inlett vår första dag på Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia med en introduktion till filosofin som genomsyrar synen på barn som framtidens medborgare.

lördag 17 maj 2014

Väskan är packad och huvudet fullt...

...Vi reser i morgon för spänningens skull.
Tillsammans med sexton nyfikna pedagoger från Lund beger vi oss iväg på årets studievecka i Reggio Emilia.

torsdag 8 maj 2014

Jobba smart!?

Helena Kvarnsell från Nacka gav oss tips på hur lärare kan arbeta utan att känna sig utarbetad och känna att arbetstiden räcker till. Hon fick det att verka enkelt att dokumentera, utvärdera, förbereda, samtala, rätta..... Hennes bästa tips var elevengagemang och planering... Känner vi igen oss?

20140508-152336.jpg
Idag har jag varit och fått enkla tips hur man på olika vis kan göra filmer med barnen på iPad. Man fick se bl.a. hur barnen själv arbetade fram historier som de med olika steg till slut kom fram till en egen inspelade film.
De visade även hur man arbetar med Book Creator. Det är en app där barnen skapar egna böcker med hjälp av bild, text och ljud.

image10

Tänkvärt av Anne-Marie Körling.

Innebörden när våra elever uttrycker att något är tråkigt kan betyda en mängd olika saker som bilden visar. Om vi lärare vågar inkludera eleverna i undervisningen och låter dem få sätta ord på vad det är som är tråkigt med lektionen eller ett visst moment, då kan vi bli hjälpta som lärare att förbättra vår undervisning.

image8

onsdag 7 maj 2014

Multimodala kompetenser, hur arbetar vi med dem?

Vi kan inte kringgå de kommunikationsvägarna som våra elever möter idag. Vårt förhållningssätt i skolan måste vara att möta barnen där de är om vi vill uppnå ökad måluppfyllelse.

Det var en stark upplevelse att få ta del av Maria Åfeldt och hennes tre elevers berättelser. De berättade och visade sina arbeten utifrån boken "Kulor i hjärtat" av Cilla Neumann.

Arbetet med boken var satt i en kontext och skapade mening för eleverna. Uppgiften var att gestalta en känsla. Vi blev imponerade av elevernas förmåga att gestalta olika känslor i text, bild och ljud. Eleverna hade reflekterat mycket över sitt eget lärande.

image7

Stockholms stads språkpaket

20140508-073441.jpg

20140507-142804.jpg
Två lärare från Skärholmen berättade om Stockholms stads satsning på språkutveckling. Alla pedagogisk personal ingår i projektet som är ett heldagsprojekt. Det är ett projekt som sträcker sig över tre terminer. I projektet ingår bla arbete med ASL. Vi blev stärkta i vår uppfattning av metodens styrkor. Vi blir imponerade av deras sätt att integrera förskoleklassen, fritidshemmet och skolans verksamhet. I projektet ingår fortbildning, handledning och inspirationsföreläsningar för alla pedagoger. Kanske detta kan vara något för Norra Fäladens skolområde?

Geocaching.

image5

image4

Åse och Tina var lite skeptiska till föreläsningen om Geocaching, men blev positivt överraskade över hur många syften den aktiviteten kan uppfylla. Uppgifterna kan anpassas så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar.
Gunilla & Tina skriver på bloggen medan jag försöker lära mig hur man gör!

image31
Joachim Thornström från Ystad visade oss Ipadens många fördelar och möjligheter.

image2
Ipaden innehåller alla dessa funktioner som bilden visar vilket har utvecklat elevernas möjligheter att kunna uttrycka sig.

image1

Bilden är tagen från Olle Strömbecks föreläsning.

Kaffepaus och reflektion20140507-132014.jpg
Nu har vi tagit del av två föreläsningar om lärplattor i undervisningen och summerar våra intryck. Precis som med allt annat är teknik i förskola och skola ett förhållningssätt. Det är pedagogen som avgör om en app är pedagogisk eller inte, det beror på hur pedagogen och eleverna använder dem. Det finns alltså inga självklara pedagogiska eller opedagogiska appar. Det handlar om att utnyttja och använda tekniken och andra redskap så att de främjar elevens inlärning på bästa sätt. Lärplattorna har öppnat nya möjligheter och underlättat för alla elever i synnerhet för elever med särskilda rättigheter. Det handlar om att alla ska känna sig inkluderade och få möjlighet att berätta sin historia och dela med sig av sitt budskap.
Vi har sett att Ipaden har många funktioner i sig som: kamera, skrivverktyg, videokamera, musikinstrument, mikrofon och mycket mer därtill. Vi börjar förstå vilka möjligheter en IPad ger elever och pedagoger.
Hälsningar Gunilla, Tina och Åse

Första föreläsningen20140507-095752.jpg
Gissa vad vi ska lyssna på? Olle Strömbeck från Lund som ska prata om lärplattan som kreativt verktyg i undervisningen.

SETT20140507-093350.jpg
Redo för inspiration!