fredag 7 mars 2014

Onedrive i Outlook

Vi var på en inspirerande föreläsning om Onedrive som finns i vår Outlook. I den kan vi dela dokument med en eller flera. Vi kan också skriva Veckobrev, låta föräldrar boka tider till samtal och göra enkäter. Elever kan också dela dokument med varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar