fredag 7 mars 2014

Digitala verktyg: Barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen på unikum

Vi har varit på en inspirerande workshop som hölls av Anna från Annegårdens förskola. Här fick vi goda exempel på hur de bjuder in de yngre barnen att dokumentera och reflektera om sitt eget lärande i bl.a. projekt. Låta barnen ta initiativet och använda lärplattan som en naturlig del av projekten. Låt barnen prova!!! Det gör inget om det blir fel. Genom detta bjuds föräldrar in att vara delaktiga i verksamheten. Barn och föräldrar kan gemensamt dialogisera kring detta.image

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar