fredag 7 mars 2014

Att skriva sig till läsning

IMG_3325Jag delgav idag mina erfarenheter av  Att skriva sig till läsning. 

I praktiken innebär arbetssättet att det mesta av skrivandet sker på datorn. Genomgång av hur man skriver bokstäver sker långt senare, i vårt fall den senare delen av vårterminen. Språkträning sker kontinuerligt utifrån elevens egenproducerade texter.

Exempel på det är att eleven letar upp bokstäver, ord, synonymer, olika tecken etc. som han/hon känner igen. Eleven jämför sin text med en korrekt stavad text och jobbar med att hitta likheter eller skillnader i sin egen text.

Betoningen ligger alltså på innehållet istället för på formandet av bokstäver.

Fler fördelar med arbetssättet är att eleverna interagerar på ett väldigt naturligt sätt kring varandras texter, texterna blir tydlig att läsa, en naturlig koppling mellan versaler och gemener visar sig och skiljetecken uppmärksammas lättare.

I anslutning till textskrivandet ritar eleven en bild för att på så sätt jobba med sin finmotorik. Material som uppmuntrar till fler finmotoriska övningar har funnits att tillgå för dem som behöver lite extra. Formandet av bokstäver har skett mer intensivt under ett par veckor på vårterminen och bidragit till en stor nyfikenhet att kunna behärska förmågan att skriva för hand.

Vi som arbetat tillsammans har funnit arbetssättet framgångsrik för alla våra elever. Elever med motoriska svårigheter gynnas särskilt.

1 kommentar:

  1. Lars Westerberg8 mars 2014 kl. 09:50

    Kollarobativt lärande är ett passande begrepp enligt mig angående ASL vilket kan startas vid förskoleklass.

    SvaraRadera