onsdag 26 mars 2014

Teknikkonferens på Malmö Högskola

Cetis - Centrum för teknik i skolan

En teknikdag med föreläsningar från Cetis, Malmö Högskola och Skolverket.

På Skolverkets hemsida kan man hitta undervisningsmaterialet "Lekplatsen", som visar hur man kan arbeta med teknik i år F-3.

Cetis har presenterat sitt material "Teknik tillsammans" som är gratis och nedladdningsbart. Vi fick ta del av arbetsområdet "Mjölkens väg".

Teknik-1

fredag 21 mars 2014

Amis länksamling från IKT-studiedagen

Finally! Här kommer mina länkar från studiedagen vi hade på Fäladesgården med IKT.

Detta är de länkar jag visade på mina workshops. Jag hade två workhops och visade i stort sett samma på bägge, men ändå några få variationer.

Alla sidlänkarna ligger i ett av mina tips, nämligen länksamlingsverktyget Symbaloo.
Jag har försökt hitta någon form av visning eller manual av alla webbverktygen och lagt dem i rutorna under själva länktipset. Det finns säkert fler om man googlar!

Enjoy!

[caption id="attachment_1130" align="alignnone" width="225"]Länk till Symbaloo för studiedagen Klicka här![/caption]

Nationell nätverksträff-Reggio Emilia

Reggio 1

Nu börjar dag två med inspirerande föreläsningar om arkitekturens betydelse för skolverksamheten och hur vi kan organisera olika läraktiviteter. Från gårdagens gemensamma diskussioner tar vi med oss mycket inspiration och frågeställningar om hur vi kan utveckla vår verksamhet på Backaskolan, det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet, arbetet med bedömning för lärande tillsammans med eleverna och hur vi kan designa för allas delaktighet i lärandet!

/Anna-Karin, Gunilla och Lina

torsdag 20 mars 2014

Skolbibliotek i världsklass

Idag har vi firat på Backaskolan! Backaskolan har nämligen fått utmärkelsn "Skolbibliotek i världsklass", igen, det är nämligen inte första gången.

Vi har ett fantastiskt skolbibliotek och det är tack vare vår engagerade skolbibliotekarie Klara som vi har fått den fina utmärkelsen.

Eva Rading

rektor

Bloggande elevhälsa!

image

image
image

Inspirationstips till ASL

20140320-105203.jpg

ASL på Framtidens läromedel

image

Johanna och Elin från Lomma berättar om hur de jobbar med ASL.

image

Arbetsschema som blommor.
image

De "flippar" bokstavsskrivandet - för hand - med filmer så barnen kan träna hemma.
image

Skoldatateket

image

Idag är det Åsa Jönewi som presenterar Skoldatateket i montern.

ASL inspiration från Rutsborgskolan i Borgeby

20140320-102121.jpg

Peter Karlberg

image

Peter Karlberg från Skolverket inleder dag 2 på Framtidens läromedel.

Lunds monter på Framtidens läromedel

image

Viveka och Judit diskuterar i Lunds kommuns monter.

 

onsdag 19 mars 2014

Skoldatateket på Framtidens läromedel

Skoldatateket presenterar sin verksamhet i Lundamontern.

image

Föredrag om spelbaserat lärande

Om att ha lektioner i ett spel...

image

Föreläsning om det finska skolan

Laila Andersson, rektor på Mattlidens skola i Finland föreläste om varför den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning. Mycket bra och tänkvärd föreläsning. Likheter och skillnader mellan den svenska och finska skolan.

Framtidens läromedel i Lund

Idag har vi fått lyssna på Rebecka Grodner, en högstadielärare i New York. Hon arbetar med "Game-base"- baserad lärande på engelsklektioner. Elever lär och utvecklas genom olika spel. Reflektion för oss på Backa kan vara att vi kan kanske arbeta utifrån Puppetpals eller Storybird i vår svenskundervisning?

Linda, Nancy & Inger

I Lunds monter...

image

Lund kommuns egna korta föreläsningar som man kan få ta del av i pauserna på Framtidens läromedel i monter 9.

Lisa Lönn Hopper på Framtidens läromedel

Datorn skall lyfta uppgiften!

image

 

tisdag 18 mars 2014

Film och feedback

Carina Hinn berättade om hur hon jobbar med film och kamratrespons.

Fördelarna med att filma:
Lätt att ge tips till eleverna. Annorlunda arbetssätt. Annorlunda redovisningsform.

Carina pratade om metoden 2 stars and 1 wish, 2 positiva feedback och ett konkret förslag på förbättring.

Fördelar med att arbeta med kamratrespons:
Eleverna får lära sig att sätta ord på sin progression. Lär sig att ta ansvar. Eleverna lär sig både genom att ge och att få respons.

 

fredag 7 mars 2014

Flippat klassrum

Vi har varit på en workshop om flippade klassrum. Där gjorde vi den här filmen.

http://youtu.be/L62KuqdSqLU

Föreläsning: En resa till London bland lärmiljöer och IT - verktyg

294 295Idag har vi, Norra Fäladens skolområde, haft en spännande utvecklingsdag. Susanne och jag deltog i två av dagens tre workshops och delgav kollegor, från olika skolor och förskolor, våra erfarenheter från vår resa till London i januari.

 

Nosa på nätet

Vi har varit på en workshop där vi lyft frågor som hur vi förhåller oss till internet och alla resurser som finns där samt hur tidigt man kan börja prata källkritik med barnen.

Vi fick tips på användbart material samt länkar.

Nosa på nätet (ett gratismaterial med sagobok och lärarhandledning)

Bilderboken Snabel-a.

www.lund.se/luska

www.ungafakta.se

www.lankskafferiet.se/uggla

www.statensmedierad.se

/Lisa, Åse och Lina

 

Green Screen Föreläsning på Fäladsgården den 7/3 2014

 

 

 

En inspirerande workshop för att motivera och infoga arbeten med Green Screen i elevernas skolarbeten. Vi fick tips och ide'er om användbara Appar och tillvägagångssätt, både för Mac och iPad.

Här ger Hannes en genomgång av en film gjord av en skolklass i Bjärred, där de arbetade med ett tema om gudar. Vi kan här se hur barnen hamnat i "rätt miljö" med hjälp av Green Screen (se ovan).

Stefan Ohlsson, Ann-Louise Hultman, Susanne Dönell

Digitala verktyg: Barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen på unikum

Vi har varit på en inspirerande workshop som hölls av Anna från Annegårdens förskola. Här fick vi goda exempel på hur de bjuder in de yngre barnen att dokumentera och reflektera om sitt eget lärande i bl.a. projekt. Låta barnen ta initiativet och använda lärplattan som en naturlig del av projekten. Låt barnen prova!!! Det gör inget om det blir fel. Genom detta bjuds föräldrar in att vara delaktiga i verksamheten. Barn och föräldrar kan gemensamt dialogisera kring detta.image

Klassblogg i Unikum

Vi har varit på en workshop som handlar om att använda Unikum som klassblogg. Vi fick mycket bra och enkla tips av Maria, Lena och Karin från Lovisa. T.ex. har vi lärt oss att använda Unikum-appen till iPaden eller telefonen. Väldigt enkelt att ta foto i Unikum som vi sedan lägger direkt på bloggen. Där vi sedan lätt kan fortsätta redigera dagen efter.

De använder också Unikum till att lägga ut veckobreven. Både elever och pedagoger skriver i veckobrevet. Läxor läggs också ut under bloggen. Bra tycker vi.

Vi har också fått lära oss hur vi kan använda "flippade klassrum" till Unikum.T.ex. om någon elev är sjuk kan han/hon gå in och se en film om t.ex. en mattelektion som man missat.

Våra reflektioner över denna workshop har varit väldigt positiva och inspirerande. Vi har lärt oss att det är väldigt enkelt verktyg att arbeta i men det måste få ta tid!

Linda & Linda

IMG_2895

Pic Collage

image

Onedrive i Outlook

Vi var på en inspirerande föreläsning om Onedrive som finns i vår Outlook. I den kan vi dela dokument med en eller flera. Vi kan också skriva Veckobrev, låta föräldrar boka tider till samtal och göra enkäter. Elever kan också dela dokument med varandra.

Att skriva sig till läsning

IMG_3325Jag delgav idag mina erfarenheter av  Att skriva sig till läsning. 

I praktiken innebär arbetssättet att det mesta av skrivandet sker på datorn. Genomgång av hur man skriver bokstäver sker långt senare, i vårt fall den senare delen av vårterminen. Språkträning sker kontinuerligt utifrån elevens egenproducerade texter.

Exempel på det är att eleven letar upp bokstäver, ord, synonymer, olika tecken etc. som han/hon känner igen. Eleven jämför sin text med en korrekt stavad text och jobbar med att hitta likheter eller skillnader i sin egen text.

Betoningen ligger alltså på innehållet istället för på formandet av bokstäver.

Fler fördelar med arbetssättet är att eleverna interagerar på ett väldigt naturligt sätt kring varandras texter, texterna blir tydlig att läsa, en naturlig koppling mellan versaler och gemener visar sig och skiljetecken uppmärksammas lättare.

I anslutning till textskrivandet ritar eleven en bild för att på så sätt jobba med sin finmotorik. Material som uppmuntrar till fler finmotoriska övningar har funnits att tillgå för dem som behöver lite extra. Formandet av bokstäver har skett mer intensivt under ett par veckor på vårterminen och bidragit till en stor nyfikenhet att kunna behärska förmågan att skriva för hand.

Vi som arbetat tillsammans har funnit arbetssättet framgångsrik för alla våra elever. Elever med motoriska svårigheter gynnas särskilt.

Förhållningssätt i en föränderlig värld av Micke Gunnarsson

[caption id="attachment_811" align="alignnone" width="400"]En inspirerande, tänkvärd och rolig föreläsning av Micke Gunnarsson En inspirerande, tänkvärd och rolig föreläsning av Micke Gunnarsson[/caption]