lördag 25 januari 2014

Studiebesök på Bowes Primary School

IMG_5681

Bowes är en skola med barn från förskolan tom med primary school. Vad som slår en, när man går runt på skolan, är skolans enhetliga koncept. Samsynen på arbetssätt, lärmiljö och användandet av verktyg genomsyra alla rum och hela skolan. I klasserna finns upp till 30 barn, det hörs att man arbetar eftersom genomgånede är att "vi lär tillsammans". Barnen arbetar koncentrerat två och två eller i mindre grupper. Möbleringen består av små trekantiga bord, som kan sätta ihop i olika konstellationer utifrån vad man arbetar med.

Innan du kliver in i klassrummet, vet du vilket tema som pågår eftersom varje klassrumsdörr är utsmyckad efter pågående tema; Willhelm Shakespeare, Vulkaner, Dinosarier etc. Det kreativa, det egna skapandet går hand i hand med användandet av senaste digitala verktyg. Vi såg hur barnen skapade egna appar om Shakesperare, gjorde filmer  med lergubbar och egna scener, filmade och producerade nyhetsprogram och mycket mycket mer. Vi blev mycket väl mottagna och barnen var fantastiska på att berätta  och förklara vad de gjorde. Här fanns mycket inspiration för oss på Backaskolan, som vi kan tillföra och fortsätta att utveckla det vi redan har på skolan.

IMG_5668

IMG_5595

IMG_5625

IMG_5649

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar