onsdag 22 januari 2014

Paus

På Bett mässan får vi mycket inspiration till att arbeta vidare med våra gemensamma mål på Norra Fäladen/Backaskolan;

  • Förskolan/skolan verkar i en kreativ och föränderlig lärmiljö

  • Lärmiljön och lärprocessen präglas av olika uttrycksformer som digitala, språkliga, estetiska och tekniska.

  • Fysiska och digitala mötesplatser finns för barn/elever/pedagoger inom och mellan förskolor/skolor/omvärld.


Lite paus för mat och dryck behövs dock ibland.

bild

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar