onsdag 30 oktober 2013

Vägen till Lovisa

007 008
Eleverna i klass 3c har gjort egna kartor över vägen till deras fritids på Lovisaskolan. Det som finns på kartan är det som eleven har lagt märke till och tycker är viktigt.

tisdag 29 oktober 2013

En hälsning...

Det kom en hälsning från Behrang Miri till alla barnen på Backaskolan./Från Anna-Karin Rhodin via Ami

onsdag 23 oktober 2013

REMIDA

remidakonf

KONFERENS OM REMIDA I SÖDERTÄLJE

REMIDA - KREATIVITET OCH ÅTERVINNING

Den 10 -11/10 2013 var det dags för den första Remida-konferensen i Sverige. Konferensen arrangerades av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Remida Södertälje. Anledningen till att man valt att förlägga konferensen i Södertälje var att man där sedan 2008 driver Sveriges hitills enda certifierade Remida.

Konferensen handlade om ”kreativitet och kretslopp som skapar hopp för världen och mening för barn i deras lärande”. Föreläsare från Danmark, Italien och Sverige gav exempel på Remidamaterialets möjligheter till kreativt utforskande men också andra aspekter kring både estetiska lärprocesser och återvinning.

Vi fick också göra ett studiebesök på Remida i Södertälje och på en av de förskolor där man arbetar mycket med remidamaterial.

Det råder ett stort intresse för Remida på många håll i Sverige och på plats fanns omkring 150 deltagare från förskolor och skolor från Luleå i norr till Malmö i söder.

Från vårt skolområde deltog jag tillsammans med Louise Ljunqvist från Sagostundens förskola och Lotta Månsson från Annegårdens förskola.

Remidakonf1

Men kanske det behövs lite kort historik:

Den 2 december 1996 startades ett REMIDA i Italien. Namnet är en ordlek där RE står för staden Reggio Emilia och MIDA för kung Midas, som i myten förvandlar allt han rör vid till guld.

Remida fungerar som ett kreativt återanvändningscenter som erbjuder pedagoger och elever i alla åldrar (från förskola till universitet) outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industrier. Remida lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Syftet är att stimulera och locka barnens lust till utforskande och skapande. I barnens händer får det överblivna materialet nytt liv och används till experimentell verksamhet, konstruktion och skapande. Exempel på material som tas emot är plast, metall, läder, gummi, trä, textilier, papper och kartong. Tanken är också att Remida ska bidra till en ökad miljömedvetenhet genom att ett material får ett nytt eller förlängt liv. Reflektioner kring konsumtion, återvinning och ett hållbart samhälle blir en naturlig följd av sättet att arbeta med Remidamaterial.

I vårt skolområde har det sedan några år funnits planer på att starta ett lokalt Remida.  För att få använda namnet Remida och vara en del av det nätverk av Remidacenter som förutom i Italien finns i bl.a. Danmark, Norge och Tyskland, måste man dock vara certifierad av Remida i Reggio Emilia. Tillsvidare har vi därför valt att kalla vårt kreativa återanvändningcenter för Revinna.

Vi har nu kommit så långt att vi har en lokal på området till vårt förfogande. Nu väntar arbetet med att samla och sortera det material vi hittills fått av företag och privatpersoner vi varit i kontakt med. Samtidigt vill vi komma i kontakt med fler lokala företag för att hitta samarbetspartner som kan bidra med lämpligt rest- och spillmaterial.  Förhoppningen är sedan att kunna bemanna Revinna två förmiddagar i veckan för att vara en resurs för alla förskolor och skolor i skolområdet.

Barbro Rubensson

Slöjdlärare på Backaskolan

Barbro.Rubensson@lund.se