onsdag 11 september 2013

NÄTVERKSTRÄFF I REGIONALA REGGIONÄTVERKET

Tomas_ tomas 2_

Regionala Reggionätverk hade bjudit in Tomas Kroksmark för att föreläsa under temat ”En skola på vetenskaplig grund.” 110 pedagoger från Roslättsskolan, Backaskolan, Lovisaskolan, Emilia skolan och Annelundsskolan lyssnade på Tomas på förmiddagen och på eftermiddagen diskuterade utifrån förmiddagens innehåll.

Om lärare vet hur barn och unga lär sig, och anpassar undervisningen efter den kunskapen, då kan vi tala om en skola på vetenskaplig grund, säger Tomas. Han berättade om det treåriga projektet på Ribbaskolan, där man arbetar systematiskt och medvetet med att grunda all verksamhet i vetenskapligt tänkande och egenforskning.

Tomas lyfte en del utmanande frågor? Vad är orsaken till att skolan fungerar bra eller dåligt? Vad är lärare bättre på än alla andra akademiskt utbildade yrkesgrupper?

Han pekade på synvändan, det är inte eleverna som har svårt med skolan, det är skolan som har svårt att möta eleverna. Vissa saker är viktiga om man ska kunna göra den synvändan. Han lyfte bland annat det kollektivt lärande/alla ska vara med, vikten av teorier, idén – alla är olika/alla lär sig på olika sätt och vikten av att anpassa din undervisning till detta, variationsteori, där man varierar innehållet, så mycket vi kan, vi vet att vi lär oss när vi varierar världen, barn lär sig olika beroende på den erfarenhet som de har och vikten av att integrera forskning med undervisning.

Förmiddagen med Tomas Kroksmark var fantastiskt givande och eftermiddagens diskussioner bland pedagogerna bekräftade detta. I vårt fortsatta arbete med bedömning för lärande fortsätter vi att arbeta dessa frågor.

Nedan finns adressen till Tomas hemsida.

http://tomaskroksmark.se/

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar