tisdag 3 september 2013

En kväll med Peter Gärdenfors

amis

 

Den 2 september hade Norra fäladens skolområde bjudit in Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, för att föreläsa utifrån temat ”Lusten att förstå” om hur man skapar och vidmakthåller motivation, hur man skapar förståelse och hur vi kan använda tekniken i lärandet.

Vad skapar motivation? Peter pekar på tre faktorer 1. Nyfikenhet, 2 känslan av kompetens, att ha kontroll och 3 ömsesidighet det vill säga att uppnå saker tillsammans.Att förstå är en väsentlig faktor för att skapa motivation. Enligt Hattie  är feedback den mest avgörande faktorn för framgångsrik undervisning dvs information om vad eleven förstår, information om vad de inte förstår och hur man ska nå förståelse.En annan faktor som är av betydelse är metakognition – att reflektera över sitt eget lärande. Peter visade på ett antal exempel.

Hur ska man då undervisa för att öka förståelsen?

Peter Gärdenfors pekade på fem kriterier för undervisning för förståelse;

  1.  Formulera undervisningsmål

  2. Visualisera, visa och berätta, visa på centrala mönster

  3.  Förankra abstrakta mönster i elevens egen erfarenhet

  4.  utnyttja berättandet för att presentera abstrakta sammanhang

  5.  Utvärdera förståelsen fortlöpande


Peter visade exempel på hur man kan använda visualisering, simulering och vägledning  med hjälp av tekniken. Allt för att skapa större erfarenhet och stöd för att lyfta fram de dolda variablerna.

För mej innebar kvällen att få ta del av forskning av stort intresse och få idéer för hur detta kan omsättas i praktiken.

I det arbetet vi har framför oss med BFL , där ett av målen är att utveckla undervisningen, så vidgade Peter Gärdenfors föreläsning begreppen och min förståelse.

Tack för det.

För att se en intervju med Peter klicka på länken; http://www.ur.se/Produkter/160535-En-bok-en-forfattare-Peter-Gardenfors

 

 

 

1 kommentar: