onsdag 11 september 2013

NÄTVERKSTRÄFF I REGIONALA REGGIONÄTVERKET

Tomas_ tomas 2_

Regionala Reggionätverk hade bjudit in Tomas Kroksmark för att föreläsa under temat ”En skola på vetenskaplig grund.” 110 pedagoger från Roslättsskolan, Backaskolan, Lovisaskolan, Emilia skolan och Annelundsskolan lyssnade på Tomas på förmiddagen och på eftermiddagen diskuterade utifrån förmiddagens innehåll.

Om lärare vet hur barn och unga lär sig, och anpassar undervisningen efter den kunskapen, då kan vi tala om en skola på vetenskaplig grund, säger Tomas. Han berättade om det treåriga projektet på Ribbaskolan, där man arbetar systematiskt och medvetet med att grunda all verksamhet i vetenskapligt tänkande och egenforskning.

Tomas lyfte en del utmanande frågor? Vad är orsaken till att skolan fungerar bra eller dåligt? Vad är lärare bättre på än alla andra akademiskt utbildade yrkesgrupper?

Han pekade på synvändan, det är inte eleverna som har svårt med skolan, det är skolan som har svårt att möta eleverna. Vissa saker är viktiga om man ska kunna göra den synvändan. Han lyfte bland annat det kollektivt lärande/alla ska vara med, vikten av teorier, idén – alla är olika/alla lär sig på olika sätt och vikten av att anpassa din undervisning till detta, variationsteori, där man varierar innehållet, så mycket vi kan, vi vet att vi lär oss när vi varierar världen, barn lär sig olika beroende på den erfarenhet som de har och vikten av att integrera forskning med undervisning.

Förmiddagen med Tomas Kroksmark var fantastiskt givande och eftermiddagens diskussioner bland pedagogerna bekräftade detta. I vårt fortsatta arbete med bedömning för lärande fortsätter vi att arbeta dessa frågor.

Nedan finns adressen till Tomas hemsida.

http://tomaskroksmark.se/

 

 

tisdag 3 september 2013

En kväll med Peter Gärdenfors

amis

 

Den 2 september hade Norra fäladens skolområde bjudit in Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, för att föreläsa utifrån temat ”Lusten att förstå” om hur man skapar och vidmakthåller motivation, hur man skapar förståelse och hur vi kan använda tekniken i lärandet.

Vad skapar motivation? Peter pekar på tre faktorer 1. Nyfikenhet, 2 känslan av kompetens, att ha kontroll och 3 ömsesidighet det vill säga att uppnå saker tillsammans.Att förstå är en väsentlig faktor för att skapa motivation. Enligt Hattie  är feedback den mest avgörande faktorn för framgångsrik undervisning dvs information om vad eleven förstår, information om vad de inte förstår och hur man ska nå förståelse.En annan faktor som är av betydelse är metakognition – att reflektera över sitt eget lärande. Peter visade på ett antal exempel.

Hur ska man då undervisa för att öka förståelsen?

Peter Gärdenfors pekade på fem kriterier för undervisning för förståelse;

  1.  Formulera undervisningsmål

  2. Visualisera, visa och berätta, visa på centrala mönster

  3.  Förankra abstrakta mönster i elevens egen erfarenhet

  4.  utnyttja berättandet för att presentera abstrakta sammanhang

  5.  Utvärdera förståelsen fortlöpande


Peter visade exempel på hur man kan använda visualisering, simulering och vägledning  med hjälp av tekniken. Allt för att skapa större erfarenhet och stöd för att lyfta fram de dolda variablerna.

För mej innebar kvällen att få ta del av forskning av stort intresse och få idéer för hur detta kan omsättas i praktiken.

I det arbetet vi har framför oss med BFL , där ett av målen är att utveckla undervisningen, så vidgade Peter Gärdenfors föreläsning begreppen och min förståelse.

Tack för det.

För att se en intervju med Peter klicka på länken; http://www.ur.se/Produkter/160535-En-bok-en-forfattare-Peter-Gardenfors