måndag 11 februari 2013

2c utforskar närmiljön

Klassen undersökte vilka verksamheter det finns i närmiljön. Eleverna gjorde studiebesök på Norra Fäladens centrum, intervjuade personal, undersökte hemsidor och sammanfattade sina resultat i texter och modeller. 

 

 

 

 

Arbetet började med att eleverna gick runt på centrumet och tog reda på vilka verksamheter som fanns. Därefter fick de välja vad de ville ta reda på mer om. De ville själva arbeta i pojk- och flickpar.

Härnäst formulerade de intervjufrågor som de sedan ställde till personal på ställena. De studerade också deras hemsidor för att ta reda på så mycket som möjligt innan de gjorde studiebesök. Kameran fanns med för att dokumentera under besöken.

Resultaten sammanställde de sedan i faktatexter och modeller av verksamheten som de sedan redovisade för varandra i klassen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar