måndag 27 oktober 2014

Delaktighet är när kreativitet och tankar möts

Vi har precis lyssnat till Anna Törnqvist föreläsning "Väggarnas koreografi". Den handlar om skolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv.
Hur optimerar vi vår lokalanvändning ur det perspektivet? Det är en fråga som vi diskuterar ofta på Backaskolan. Hon menar att den största "yttjuven" är revir. Vi har skapat olika ateljéer för musik, drama, skapande och matematik. Hur kan vi utveckla det arbetet för att kunna ge våra elever ett så brett utbud som möjligt?
Anna har utmanat oss med många frågeställningar och påståenden. Behöver vi klassrum?
Efter en god lunch var vi redo för att lyssna till pedagoger från Fria Emilia i Boden. De har delat med sig om tankar och erfarenheter från sitt arbete med elevers delaktighet. Under två års tid har de processat begrepp och reflekterat tillsammans i sina lärlag. En lärdom som de delar med sig av är att alltid börja med elevernas samlade erfarenhetsvärldar i syfte att den gemensamma proximala utvecklingszonen är större än den individuella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar