fredag 15 augusti 2014

Kort om Zankovs undervisningssystem

Zankovs undervisningssystem är resultatet av ett tvärfackligt (fysiologi, psykologi och pedagogik) studium av förhållande mellan inlärning och utveckling hos barn.

För första gången förs resultaten av experimentella, psykologiska och pedagogiska undersökningar fram till utvecklingen av ett pedagogiskt system som i sin helhet kan realiseras i praktiken.

Vetenskapliga resultat: Utvecklingen ska ses som ett komplicerat samspel mellan yttre och inre faktorer. Detta kräver en  speciell typ av undervisning där man lägger vikt vid såväl undervisningens struktur, innehåll, principer, metoder osv. som lägga vikt vid barnets inre värden - individuella och åldersmässiga egenheter, behov, intressen samt erfarenheter.

Målet för undervisningen är barnets optimala, generella utveckling.

Zankovs didaktiska principer:

1. Undervisning på en hög nivå

2. Ledande roll av teoretiska kunskaper

3. Snabb genomgång av stoffet

4. Barnets medvetande om sin egen inlärningsprocess

5. Systematisk och målinriktad utveckling av varje enskilt barn i klassrummet

Undervisningssystemet kännetecknas av allsidighet, progression, utmaning och variation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar