tisdag 30 april 2013

Specialpedagogik i Göteborg

18 -19 april var vi i Göteborg och hörde många intressanta föreläsare. Vi fick också nya infallsvinklar och inspiration.

En av föreläsarna var Gunilla Carlsson Kendall, psykolog, som föreläste under rubriken "När lärandet tar tid". Hon poängterade följande: 

  • Vikten av tydlighet.Barn måste förstå vad som förväntas av dem. "Vad är meningen med det jag gör" ?

  •  Sänka kraven i miljön , så att elevens funktionsnivå höjs.

  • Varje barn måste få den tid och träning det behöver!

  •  Analysering och utvärdering av gjorda insatser är viktigt!


En annan av föreläsarna var Barbro Bruce, logoped och lektor på Malmö högskola. Hennes ämne var språkutvecklande och språkstödjande pedagogik.

Hon satte fokus på:

  •  Vikten av muntliga aktiviteter och samspel. Att kunna skifta perspektiv är grunden i all kommunikation. Detta  visar  sig i  läsförståelse och den skriftliga utvecklingen. "Det vi sår i det muntliga skördar vi i det skriftliga".

  • Högläsning och samtal

  • Olika relationer - olika möjligheter till utveckling. Det är viktigt att ingå i olika grupper och konstellationer.

  • Erbjud intresse,tid ( vänta in) och bekräftelse. 


Inger och Ann-Louise

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar